Infectieziektenwet: nieuwe wetgeving voor de infectieziektebestrijding

Perspectief
J.C.J. Dute
J.K. van Wijngaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1049-53
Abstract

Samenvatting

Op 1 april 1999 is de Infectieziektenwet in werking getreden, die in de plaats komt van de Wet Bestrijding Infectieziekten en Opsporing Ziekteoorzaken. De wet is alleen van toepassing op de in de wet genoemde infectieziekten, die in drie groepen (A, B en C) worden onderverdeeld. De samenstelling van deze groepen is aanzienlijk gewijzigd. De Infectieziektenwet regelt enerzijds de meldingsplicht voor artsen en laboratoria, anderzijds de maatregelen die de overheid kan nemen om de bevolking tegen besmettelijke ziekten te beschermen. De maatregelen hebben een dwingend karakter. Over de toepassing beslist de burgemeester op advies van de GGD. Wetgeving is nodig, omdat bij de opsporing en de bestrijding van infectieziekten grondrechten van individuen in het geding zijn.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Faculteit der Gezondheidswetenschappen, sectie Gezondheidsrecht, Maastricht.

Mr.dr.J.C.J.Dute, gezondheidsjurist.

Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Postbus 16.119, 2500 BC Den Haag.

J.K.van Wijngaarden, arts, inspecteur voor de infectieziekten.

Contact J.K.van Wijngaarden

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties