Zijn opduikende zoönosen beheersbaar?

Opinie
J.M.D. Galama
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:680-4
Abstract

Vorig jaar verscheen het rapport ‘Opduikende zoönosen’ van de Gezondheidsraad.1 Daarnaast verscheen een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), getiteld ‘Zoonoses in Europe: a risk to public health’.2 Beide rapporten werden geschreven op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om te dienen als basis voor toekomstig beleid en als voorbereiding op een Europese beleidsconferentie op 16 en 17 september 2004 tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. De minister verzocht advies over de volgende aspecten:

– Welke factoren beïnvloeden het opduiken van zoönosen?

– Welke opduikende zoönosen vormen de grootste risico’s?

– Hoe kan men het opduiken van zoönosen tegengaan?

– Hoe kan men opduikende zoönosen tijdig opsporen en onder controle brengen?

De rapporten betreffen een risicoanalyse in de zin van inschatting, beheersing en communicatie.

definitie

Strikt genomen zijn zoönosen infecties bij de mens welke een niet-humane diersoort als natuurlijke…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medische Microbiologie, sectie Virologie (MMB 440), Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Hr.prof.dr.J.M.D.Galama, medisch microbioloog (j.galama@mmb.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties