Opkomende virusinfecties

Klinische praktijk
J.M.D. Galama
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:616-9
Abstract

Samenvatting

- Virusinfecties zijn van alle tijden en zullen altijd blijven bestaan.

- Door massale vaccinatie zijn enkele virale infecties in de afgelopen eeuw onder controle gebracht of zelfs verdwenen, maar er verschijnen ook steeds weer nieuwe virussen.

- Door het vele reizen worden wij in toenemende mate geconfronteerd met import van exotische infecties zoals dengue en hepatitis E, maar ook van hepatitis A, welke ziekte zich inmiddels gedraagt als een importziekte.

- Naast importziekten zijn er ook nieuwe virussen (Nipah-virus en ‘transfusion-transmitted’ virus).

- Bestaande virussen kunnen plotseling ernstiger ziektebeelden veroorzaken, bijvoorbeeld infectie door enterovirus 71.

- Het verspreidingsgebied van een virus kan veranderen, zoals bij het West-Nijl-virus, een Egyptisch encefalitisvirus dat zich in de VS lijkt te hebben gevestigd.

- Volstrekt nieuw is een virus daarbij nimmer. Altijd gaat het om ofwel een virus dat zich aanpast aan een andere gastheer ofwel om een virus dat al lang bij de mens voorkomt, maar dat nu pas ontdekt is.

- Een aantal factoren bevordert het ontstaan van nieuwe infectieziekten, waaronder de intensieve veeteelt en het transport van dieren. Dit laatste is mogelijk de oorzaak geweest dat het West-Nijl-virus in de VS is beland.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medische Microbiologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Prof.dr.J.M.D.Galama, arts-viroloog (j.galama@mmb.azn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties