Infectieziekten als wapen; waakzaamheid geboden

Opinie
J.H. Kingma
J.K. van Wijngaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2364-5
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2366 en 2386.

In de afgelopen tijd zijn in de VS tientallen mensen blootgesteld aan anthrax. Tot nu toe zijn 4 personen aan de gevolgen overleden. De besmettingen zijn het gevolg van moedwillig per post verspreiden van sporen van Bacillus anthracis. In andere landen, waaronder ook Nederland, heeft deze vorm van bioterrorisme tot veel ongerustheid bij de bevolking geleid. In ons land zijn tot nu toe (per 20 november 13:30 uur) 693 verdachte poststukken onderzocht. Anthrax is niet aangetroffen.

In hoeverre is Nederland voorbereid op bioterrorisme? Het rapport van de Gezondheidsraad over bioterrorisme dat de afgelopen zomer verschenen is,1 geeft hierop in essentie twee antwoorden. In de eerste plaats benadrukt het advies het belang van een goede infrastructuur voor de infectieziektebestrijding. Het maakt immers voor de wijze van handelen niet uit of (grootschalige) blootstelling aan micro-organismen een natuurlijke oorzaak heeft of…

Auteursinformatie

Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Postbus 16.119, 2500 BC Den Haag.

Prof.dr.J.H.Kingma, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg; J.K. van Wijngaarden, arts-inspecteur infectieziekten.

Contact J.K.van Wijngaarden

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties