Anthrax door moedwillige besmetting
Open

Stand van zaken
09-12-2001
J.T. van Dissel, B.J. Kullberg, P.C.M. van den Berg en J.E. van Steenbergen

- Anthrax is een zoönose die vooral bij runderen, geiten en schapen voorkomt en wordt veroorzaakt door Bacillus anthracis, een Gram-positief sporenvormend aëroob micro-organisme. De endosporen kunnen vele tientallen jaren buiten het lichaam overleven.

- Natuurlijke anthrax heeft een cutane, een pulmonale en een intestinale vorm. De pulmonale vorm verloopt snel fataal, maar is moeilijk te onderkennen door een aanvankelijk aspecifiek griepachtig beeld.

- Door inhalatie van sporen ontstaat een mediastinale lymfadenitis vanwaaruit systemische ziekte zich ontwikkelt met een heftige toxinemie, beschadiging van bloedvatendotheel, oedeem, inwendige bloedingen en circulatoire collaps.

- Anthrax wordt gediagnosticeerd door het aantonen van de bacterie in de huidafwijking, in bloed of een ander steriel lichaamscompartiment zoals liquor, door middel van een direct preparaat, immuunfluorescentie op kapselantigenen, moleculaire diagnostiek met polymerasekettingreactie, of door kweek.

- B. anthracis is gevoelig voor chinolonen, clindamycine en tetracyclinen, en meestal voor penicilline.

- Ofschoon natuurlijk-verkregen cutane anthrax met een korte kuur effectief is te behandelen, wordt in de VS geadviseerd om toch de totale 60 dagen vol te maken, en de huidmanifestatie als verklikkerteken van mogelijke respiratoire blootstelling op te vatten.

- Anthrax wordt niet van mens op mens overgedragen.