Afbouwen langwerkende bèta-2-agonisten zinvol?

Afbouwen langwerkende bèta-2-agonisten zinvol?
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1476

Astmapatiënten krijgen nu op basis van de richtlijnen vaak het advies om het gebruik van langwerkende bèta-2-agonisten af te bouwen zodra de klachten door een combinatie hiervan met inhalatiecorticosteroïden onder controle zijn gebracht. Een systematische review en meta-analyse van Jan Brozek van McMaster University in Hamilton (Canada) en collega’s suggereert dat deze praktijk door onvoldoende data onderbouwd wordt en mogelijk zelfs de ziektecontrole hindert (Arch Intern Med. 2012; epub 27 augustus).

De onderzoekers verzamelden zoveel mogelijk gerandomiseerde trials die het effect van het staken van langwerkende ß2-agonisten bij astmapatiënten bestudeerden. Uiteindelijk vonden ze maar 5 studies, waarin in totaal ongeveer 1400 patiënten beschreven werden. Deze trials bleken bovendien niet allemaal even hoog van kwaliteit.

De studies toonden geen positief effect van het afbouwen van de langwerkende bèta-2-agonisten. Patiënten die de middelen afbouwden hadden 9% minder symptoomvrije dagen, rapporteerden een lagere mate van controle van de astma, hadden een lagere kwaliteit van leven en stopten 3,27 keer vaker met de studie ten gevolge van inadequate controle van hun astma. De bijwerkingen die beide groepen patiënten hadden, waren niet significant verschillend.

Door het geringe aantal en de beperkte omvang van de gevonden studies konden Brozek et al. geen uitspraak doen over het veiligheidsprofiel van langwerkende bèta-2-agonisten, en dan met name het vermeende iets verhoogde sterfterisico dat in oude studies beschreven word. De tussentijdse resultaten van een nu lopende grote studie onder 50.000 astmapatiënten lijken het continueren van langwerkende bèta-2-agonisten echter te ondersteunen. Deze studie moet uiteindelijk uitsluitsel geven, maar de definitieve resultaten daarvan zullen pas over ongeveer 5 jaar beschikbaar zijn. Tot dat moment adviseren de auteurs clinici om het huidige advies om bij volwassenen de langwerkende bèta-2-agonisten zo mogelijk af te bouwen, per patiënt af te wegen.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)

Gerelateerde artikelen

Reacties