Acute nierinsufficiëntie door Hantavirus in Nederland

Klinische praktijk
Esther C. de Weerd
Caroline E. Douma
Hanke W. Wattel-Louis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8273
Abstract

Dames en Heren,

Acute nierinsufficiëntie is een veelvoorkomend ziektebeeld. Hantavirusinfecties als oorzaak hiervoor zijn in Nederland minder bekend en deze diagnose wordt regelmatig over het hoofd gezien. Wij bespreken 2 patiënten bij wie acute nierinsufficiëntie werd veroorzaakt door een infectie met een Hantavirus.

Patiënt A, een 48-jarige man met een blanco voorgeschiedenis, kwam naar de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege koorts, koude rillingen en retro-orbitale hoofdpijn. Hij was 3 weken tevoren op vakantie in Zuid-Afrika geweest. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een ziek ogende patiënt met een temperatuur van 38,2°C. We vonden geen andere afwijkingen. Laboratoriumonderzoek toonde trombocytopenie, nierinsufficiëntie en verhoogde ontstekingsparameters (tabel 1). Het urinesediment liet 0-5 erytrocyten per gezichtsveld zien met hyaliene cilinders en korrelcilinders. Tevens was er proteïnurie (1,5 g/24 h).

Differentiaaldiagnostisch dachten we bij deze nierfunctiestoornis aan een prerenale nierinsufficiëntie of aan een renaal probleem, bijvoorbeeld een ernstige denguevirusinfectie of leptospirose gezien het recente verblijft in Zuid-Afrika…

Auteursinformatie

Spaarne Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Hoofddorp.

Drs. E.C. de Weerd, aios interne geneeskunde; dr. C.E. Douma, internist-nefroloog; drs. H.W. Wattel-Louis, internist.

Contact drs. E.C. de Weerd (esther.deweerd.dejong@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Aanvaard op 1 december 2014

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Esther C. de Weerd ICMJE-formulier
Caroline E. Douma ICMJE-formulier
Hanke W. Wattel-Louis ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Peter
Slee

Dit artikel over Hantavirussen is zeer lezenswaardig. In Tabel I is een foutje geslopen, zoals is af te leiden uit de tekst en uit figuur 1: bij patient B is op dag -2 en dag 0 (minstens) de creatinine verwisseld: op dag -2 was de creatinine normaal (103) en (nog) niet vergoogd (745mumol/l).

Peter Slee, internist np