Twee patiënten met een Hantavirus-infectie in Nederland; sterke toename van de incidentie in de ons omringende landen

Klinische praktijk
S.J. Dillingh
P. Jira
G. Morroy
B. Wolters
J. Beutler
P.M. Schneeberger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1303-6
Abstract

Samenvatting

Twee patiënten, een meisje van 12 jaar en een 57-jarige vrouw, werden opgenomen met koorts, algehele malaise, buikpijn, misselijkheid en braken. Beiden hadden een acute nierinsufficiëntie op basis van tubulo-interstiële nefritis, veroorzaakt door het genus Hantavirus, hetgeen werd bevestigd met serologisch onderzoek. Beide patiënten herstelden spontaan. In de ons omringende landen Frankrijk, Duitsland en België is recent een 2- tot 7-voudige toename van het aantal Hantavirus-infecties waargenomen. Het gaat hierbij om een zoönotische virusziekte die door muizen wordt overgebracht en die wereldwijd bij de mens voorkomt. Infectie met Hantavirus kan gepaard gaan met ernstige nierfunctiestoornissen en trombopenie, die meestal vanzelf verdwijnen. Herkenning van het klinische beeld en gerichte serologische diagnostiek kunnen leiden tot een adequate aanpak van deze ziekte. Door het stellen van de diagnose kunnen ook het vóórkomen van deze zoönose in Nederland en veranderingen in de epidemiologie worden vastgelegd.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1303-6

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Postbus 90153, 5200 ME ’s-Hertogenbosch.

Afd. Kindergeneeskunde, E7: mw.S.J.Dillingh, assistent-geneeskundige; hr.P.Jira, kinderarts.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.J.Beutler, internist.

Regionaal Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie: hr.P.M.Schneeberger, arts-microbioloog.

GGD Hart van Brabant, ’s-Hertogenbosch.

Mw.G.Morroy, arts infectieziektebestrijding.

GGD, bureau Infectieziektebestrijding, Groningen.

Hr.B.Wolters, arts infectieziekten.

Contact mw.S.J.Dillingh (j.dillingh@jbz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties