Hantavirusinfecties in Twente

Onderzoek
J.G.M. Jordans
J. Groen
J. Clement
A. Lefevre
V. Haraldsdòttir
A.D.M.E. Osterhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:796-8
Abstract

Samenvatting

In een retrospectief onderzoek onder patiënten die in het tijdvak 1970-1989 waren opgenomen in het Medisch Spectrum Twente met verschijnselen van nierinsufficiëntie door histologisch bewezen of klinisch waarschijnlijke acute interstitiële nefritis van onbekende herkomst werd nagegaan of het hierbij ging om infecties met Hantavirus die in het verleden niet als zodanig zijn herkend. Sera uit de acute fase van de ziekte, indien nog aanwezig of anders uit 1989, werden onderzocht op het voorkomen van antistoffen tegen het Hantavirus. Verder werden in het wild levende rosse woelmuizen (Clethrionomys glareolus) in de regio Twente onderzocht op het dragerschap van Hantavirusantigeen en specifieke antistoffen.

Van 12 patiënten konden er 10 worden onderzocht. Bij 5 werden antistoffen tegen het Hantavirus gevonden. Allen waren met grote waarschijnlijkheid in Twente geïnfecteerd. Bij 4 van 10 ter plaatse gevangen rosse woelmuizen werden Hantavirusantigeen en specifieke antistoffen aangetoond.

Hantavirusinfecties komen zeer waarschijnlijk in Twente al vele jaren voor en worden onvoldoende herkend.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuis Enschede, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 50.000, 7500 KA Enschede.

Dr.J.G.M.Jordans, internist; mw.V.Haraldsdòttir, assistent-geneeskundige.

Militair Hospitaal, Centrum voor Verwerking van Informatie van de Medische Dienst, Brussel.

Dr.J.Clement, internist-nefroloog; A.Lefevre, onderzoeksmedewerker.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Laboratorium voor Immunobiologie, Bilthoven.

J.Groen, onderzoeksmedewerker; prof.dr.A.D.M.E.Osterhaus, dierenarts-viroloog.

Contact dr.J.G.M.Jordans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties