Infectie met het Hantavirus, een te weinig herkende oorzaak van acute nierinsufficiëntie

Klinische praktijk
J.G.M. Jordans
J. Groen
J. Clement
A. Lefevre
A.D.M.E. Osterhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:791-3

Zie ook het artikel op bl. 796.

Inleiding

Acute nierinsufficiëntie door tubulo-interstitiële nefritis kan verschillende oorzaken hebben, waaronder virale infecties.1 Vertegenwoordigers van het genus Hantavirus, behorend tot de familie van Bunyaviridae, zijn de verwekkers van een wereldwijd voorkomende zoönose met acute interstitiële nefritis als belangrijke manifestatie.2 De westerse geneeskunde kreeg voor het eerst met deze infectieziekte te maken tijdens de Koreaanse oorlog (1950-53). Ongeveer 3000 VN-militairen, vooral in de omgeving van de 38e breedtegraad, werden toen getroffen door een ernstige onbekende ziekte, met hoge koorts, hemorragische diathese met uitgebreide bloedingen in verschillende organen, acute nierinsufficiëntie en cardiovasculaire collaps, waarbij de sterfte aanvankelijk hoog was (‘hemorrhagic fever with renal syndrome’; HFRS). Naar spoedig bleek was deze schijnbaar nieuwe ziekte al vele jaren onder allerlei verschillende namen bekend in China, Mantsjoerije en Aziatisch Rusland. Bovendien was in Scandinavië in 1934 een ziektebeeld beschreven (nephropathia epidemica; NE) dat leek op HFRS…

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuis Enschede, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 50.000, 7500 KA Enschede.

Dr.J.G.M.Jordans, internist.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Laboratorium voor Immunobiologie, Bilthoven.

J.Groen, onderzoeksmedewerker; prof.dr.A.D.M.E.Osterhaus, dierenarts-viroloog.

Militair Hospitaal, Centrum voor Verwerking van Informatie van de Medische Dienst, Brussel.

Dr.J.Clement, internist-nefroloog; A.Lefevre, onderzoeksmedewerker.

Contact dr.J.G.M.Jordans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties