Aanwijzingen voor miliaire tuberculose: welke diagnostiek en wanneer behandelen?

Klinische praktijk
J.C. Verhave
H.G. Sprenger
L.H. van Essen
W.E. Monteban
G.P.M. Mannes
R. van Altena
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1161-5
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1165, 1187 en 1196.

Dames en Heren,

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw komt de infectieziekte tuberculose in Nederland weinig voor. Na het beschikbaar komen van tuberculostatica in de jaren vijftig daalde de jaarlijkse incidentie binnen enkele jaren met een factor 6.1 Vanaf het op gang komen van de instroom van asielzoekers stagneert de daling van de incidentiecijfers (tabel 1). De huidige risicogroepen voor tuberculose (dat wil zeggen de groepen met een incidentie van > 50 per 100.000 per jaar) in Nederland zijn: asielzoekers, immigranten uit landen met hoge tuberculose-incidentie, gedetineerden, mensen met tuberculose in de voorgeschiedenis, dak- en thuislozen, illegale hier verblijvende personen, drugs- en alcoholverslaafden.

Er is mondiaal een toename van het aantal tuberculosepatiënten, vooral in gebieden met een hoge HIV-incidentie. Per jaar zijn er 8-10 miljoen nieuwe patiënten en sterven er 2 miljoen mensen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Groningen.

Mw.J.C.Verhave, co-assistent (tevens: Beatrixoord, tbc-afdeling, Haren); H.G.Sprenger, internist-infectioloog; dr.L.H.van Essen, internist.

Martini Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Groningen.

Mw.W.E.Monteban, assistent-geneeskundige.

Leyenburg Ziekenhuis, afd. Longziekten, Den Haag.

G.P.M.Mannes, longarts.

Beatrixoord, tbc-afdeling, Postbus 30.002, 9750 RA Haren.

Contact R.van Altena, longarts en consulent klinische tuberculose Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (r.van.altena@beatrixoord.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

F.
Brandts Den

Haag, juni 2002,

Verhave et al. noemen in hun klinische les het belang van de fundoscopie (2002:1161-5). Dit is één van de schaarse, eenvoudige instrumenten om met meer zekerheid tot de moeilijke diagnose van de levensbedreigende ziekte miliaire tuberculose of meningitis tuberculosa te geraken. In Parsons' Diseases of the eye staat een fraaie plaat (Plate IX) van wat met de fundoscoop gezien kan worden.1

In de beschrijving van de casus (en ook in de ziektegeschiedenis van het artikel ‘Fatale miliaire tuberculose tijdens behandeling met infliximab’, 2002:1196-9, in hetzelfde nummer van het Tijdschrift) ontbreekt het resultaat van oogspiegelen of fundoscopie.

F. Brandts Den
Literatuur
  1. Duke-Elder S. Parsons' Diseases of the eye. 15th ed. Londen: Churchill; 1970.

Haren, juli 2002,

Wij danken collega Brandts voor zijn reactie. Wij zijn het met hem eens dat een afbeelding van een fundoscopie passend bij miliaire tuberculose illustratief is.1 In de klinische les droegen wij fundoscopie aan als één van de aanvullende onderzoeken bij vermoeden van miliaire tuberculose, waarbij choroïdale tuberkels gezien kunnen worden. De aanwezigheid van deze ronde, bleekgele vlekken op de retina is diagnostisch gemakkelijk toegankelijk en vormt een sterke aanwijzing voor miliaire tuberculose.

J.C. Verhave
R. van Altena
Literatuur
  1. Duke-Elder S. Parsons’ Diseases of the eye. 15th ed. Londen: Churchill; 1970.