Ileitis terminalis op de kinderleeftijd: ziekte van Crohn of gastro-intestinale tuberculose?

Klinische praktijk
A.A. Kroon
C. Ramaker
M. Keessen
H.H.F. Derkx
H.A. Büller
J.A.J.M. Taminiau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2017-20

Zie ook de artikelen op bl. 2032, 2036, 2047 en 2050.

Dames en Heren,

De laatste jaren is meerdere malen uw aandacht gevraagd voor tuberculose.12 Het aantal patiënten met actieve tuberculose in Nederland neemt sinds 5 jaar toe. In 1987 werden 1227 gevallen van actieve tuberculose gemeld. In 1992 was het aantal meldingen 1704, een toename van 28.3 In ongeveer 1 van de gevallen betreft het gastro-intestinale tuberculose. Deze vorm van tuberculose gaat veelal gepaard met vage klachten en niet-specifieke afwijkingen.

Met de volgende ziektegeschiedenissen willen wij benadrukken dat men de diagnose ‘tuberculose’ moet overwegen bij patiënten die zich melden met vage buikklachten, vooral als zij afkomstig zijn uit gebieden waar tuberculose endemisch is of als zij daar enige tijd hebben doorgebracht. In dit overzicht zullen de problemen die zich voordoen bij de diagnostiek van gastro-intestinale tuberculose worden besproken.

Patiënt A is een 15-jarig Marokkaans meisje…

Auteursinformatie

Sint Lucas Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

A.A.Kroon, assistent-geneeskundige (thans: Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam); mw.C.Ramaker, kinderarts.

Streekziekenhuis Gooi-Noord, afd. Kindergeneeskunde, Blaricum.

Mw.M.Keessen, kinderarts.

Academisch Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

H.H.F.Derkx, dr.H.A.Büller en dr.J.A.J.M.Taminiau, kindergastro-enterologen.

Contact A.A.Kroon

Ook interessant

Reacties