Ileus als uiting van intestinale tuberculose

Klinische praktijk
Frank Hoentjen
Pieter C. Stokkers
Jan Veenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3344
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De diagnose ‘intestinale tuberculose’ is soms moeilijk te stellen. De symptomen zijn weinig specifiek en de differentiaaldiagnose is breed.

Casus

Een 27-jarige man uit Pakistan kwam naar de SEH vanwege buikpijn, obstipatie en gewichtsverlies. Uiteindelijk toonde de CT-scan gedilateerde dunnedarmlissen, lymfadenopathie en darmwandverdikking van het ileum. Uit een kweek van een halsklier groeide Mycobacterium tuberculosis: intestinale tuberculose. Behandeling met tuberculostatica resulteerde in herstel van de dunnedarm ileus en resolutie van de intestinale tuberculose.

Conclusie

Voor het stellen van de diagnose ‘intestinale tuberculose’ zijn een CT-scan van het abdomen en een colonoscopie met het nemen van biopten de meest sensitieve hulpmiddelen; de diagnose kan vertraagd worden vanwege aspecifieke onderzoeksresultaten.

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Maag-, darm- en leverziekten: dr. F. Hoentjen, maag-darm-leverarts (tevens: Inflammatory Bowel Disease Center, University of Chicago, USA); dr. P.C. Stokkers, maag-darm-leverarts.

Afd. Interne geneeskunde: dr. J. Veenstra, internist-infectioloog.

Contact dr. F. Hoentjen (frank.hoentjen@uchospitals.edu)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 juni 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties