Op een dwaalspoor bij gastro-intestinale tuberculose

Klinische praktijk
Ruud Schrauwen
Clemens Richter
Jan Maarten Vrolijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5822
Abstract

Dames en Heren,

Zoals bekend komt tuberculose (tbc) niet alleen in de longen voor. Bij 45% van de 1158 patiënten die in 2009 in Nederland gediagnosticeerd werden met tbc bevond de ziekte zich extrapulmonaal, bij 5% was dit in de tractus digestivus.1 Het is daarom opmerkelijk dat wij in een periode van 1 jaar bij 3 patiënten de diagnose ‘gastro-intestinale tbc’ hebben gesteld. Bij elk van deze patiënten werd in eerste instantie aan een andere oorzaak gedacht. De zeldzaamheid van tbc in het maag-darmkanaal en het klinisch beeld dat overeenkomt met een scala aan ziekten zetten ons aanvankelijk op een dwaalspoor.

Patiënt A, een uit Turkije afkomstige 47-jarige vrouw die sinds 1990 in Nederland woonde, had op verzoek van de huisarts een CT-scan ondergaan vanwege microscopische hematurie. Omdat daarbij een multicysteus proces in het pancreas was ontdekt, had de huisarts haar verwezen naar onze polikliniek Maag-, Darm- en…

Auteursinformatie

Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. R. Schrauwen, mdl-arts in opleiding; dr. J.M. Vrolijk, mdl-arts.

Afd. Infectieziekten: dr. C. Richter, internist-infectioloog.

Contact Correspondent: drs. R. Schrauwen (r.schrauwen@mdl.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Ruud Schrauwen ICMJE-formulier
Clemens Richter ICMJE-formulier
Jan Maarten Vrolijk ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Raymond
Leclercq

Het is verheugend dat deze Klinische Les uitgebreid ingaat op de gastro-intestinale tuberculose. Als huisarts zag ik ooit een Marokkaans meisje met een vast-elastische halsklier door tuberculose. Op de achtergrond speelde het verhaal van mijn grootouders. Zij hielden naast een steenbakkersbedrijfje (veldbrandstenen) enkele tuberculosevrije koeien. Vooroorlogse Joodse landgenoten wisten dat.en waren dankbare klanten.

 

Uw patiënten houden deze herinnering weer levend. De beschouwing geeft degelijke informatie. Patiënt B is een fatale iatrogene schade ontlopen. Met de toename van agressieve biologicals is deze klinische les een wijze les.

Raymond Leclerq, docent UM