Peritonitis tuberculosa

Klinische praktijk
Marije Koning
Liselotte M. van der Pol
Emile F. Schippers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1372
Abstract

Dames en Heren,

Het aantal patiënten met extrapulmonale tuberculose in Nederland stijgt de laatste jaren. Daardoor zullen artsen van steeds meer verschillende specialismen patiënten met deze aandoening zien. Het is belangrijk dat zij aandacht hebben voor de mogelijkheid dat een patiënt is blootgesteld aan tuberculose en dat zij de diagnose ‘tuberculose’ in overweging nemen. In deze klinische les laten wij aan de hand van 3 patiënten zien hoe moeilijk het stellen van de diagnose kan zijn.

Het aantal nieuwe patiënten met tuberculose in Nederland daalde jarenlang, maar steeg in 2015 van 814 naar 867 per jaar. Dit komt vooral door een toename van het aantal asielzoekers uit endemische gebieden, maar ook door een iets hogere incidentie onder inwoners die geboren zijn in Nederland.1

Extrapulmonale tuberculose werd in 2015 bij 365 (42%) van de 867 gediagnosticeerde patiënten vastgesteld. Daarnaast waren er 131 patiënten met zowel pulmonale als extrapulmonale lokalisaties. Tuberculose…

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, afd. Interne geneeskunde, Den Haag.

Drs. M. Koning en drs. L.M. van der Pol, aiossen interne geneeskunde; dr.ing. E.F. Schippers, internist-infectioloog (tevens: LUMC, afd. Infectieziekten, Leiden).

Contact drs. M. Koning (m.koning@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. Jaap S. van der Laan (patholoog, HagaZiekenhuis Den Haag) stelde het fotomateriaal beschikbaar voor figuur 2 en controleerde het onderschrift bij deze figuur.

Auteur Belangenverstrengeling
Marije Koning ICMJE-formulier
Liselotte M. van der Pol ICMJE-formulier
Emile F. Schippers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties