Aandacht voor patiënten met de hoogste zorgkosten

Commentaar
04-12-2017
Wim Groot

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Frans Smits
14-12-2017 13:33

Focus op frequente huisartsbezoekers om zorgkosten te verlagen

Wammes et al 1 willen beleid ontwikkelen voor het verbeteren van de zorg voor patiënten met complexe zorgvragen. Het is de vraag of je dan moet zijn bij de 1% duurste patiënten. Natuurlijk verdienen deze zieke en complexe patiënten onze aandacht, maar het zijn, zoals Groot2 stelt, niet de patiënten waarbij veel winst behaald kan worden. Hij stelt voor om liever te kijken naar patiënten met meerdere aandoeningen.2 Wij zijn het met hem eens en analyseerden een bredere groep patiënten die, gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd, het meest (de top 10%) gebruik maakte van huisartsenzorg. Wij koppelden de gegevens van 16 531 huisartspatiënten aan zorgkosten in de eerste en tweede lijn.3 We vonden een sterke associatie tussen de duur van frequent huisartsbezoek, de prevalentie van meerdere somatische en psychosociale problemen en flink hogere zorgkosten.  Na multivariate correctie voor demografische en klinische confounders bleef (langdurig) frequent bezoek geassocieerd met hogere zorguitgaven.

(Langdurig) frequente bezoekers van de huisarts lijken dus een meer geschikte groep om lagere zorguitgaven te bereiken. Omdat paniekstoornis, gegeneraliseerde angst en matige coping stijl onafhankelijk geassocieerd zijn met langdurig frequent bezoek, kunnen we ons beter richten op deze aandoeningen om langdurig frequent huisartsbezoek en hoge zorguitgaven te voorkomen.4 Er is helaas echter nog onvoldoende bewijs welke interventie effectief is bij deze patiënten.5

 

Frans T. Smits, Huisarts.

 

1               Wammes JJG, Tanke M, Jonkers W, Westert GP, Wees PJ Van Der. Kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten. 2017; : 1–5.

2               Groot W. Commentaar Aandacht voor patiënten met de hoogste zorgkosten. Ned Tijdschr Geneeskd 2017; 161: 1–

3               Smits FT, Brouwer HJ, Zwinderman AH, et al. Morbidity and doctor characteristics only partly explain the substantial healthcare expenditures of frequent attenders: a record linkage study between patient data and reimbursements data. BMC Fam Pract 2013; 14: 138.

4               Smits FT, Brouwer HJ, Zwinderman AH, Mohrs J, Schene AH, Weert HCPM. Why do they keep coming back? Psychosocial etiology of persistence of frequent attendance in primary care: A prospective cohort study. J Psychosom Res Elsevier Inc 2014; 77.

5               Haroun D, Smits F, ter Riet G. The effects of interventions on quality of life, morbidity and consultation frequency in frequent attenders in primary care: A systematic review. Eur J Gen Pract 2016; 22: 71–82.