Beteugeling zorgkosten nodig, maar onverkoopbaar

Achtergrond
10-07-2017
Ties Keyzer

Stijgende uitgaven in de curatieve zorg dreigen investeringen in onderwijs en klimaat te verdringen. Bij onveranderd beleid zal de groei van de zorgkosten dusdanig toenemen dat ze in 2021 de groei van het bruto binnenlands product dreigt te overstijgen. Dat vraagt dus om kosten-remmende maatregelen. Maar een aanzienlijk deel van de remmingsmogelijkheden die volgens ambtenaren het effectiefst zijn, ligt momenteel politiek te gevoelig.

De afgelopen jaren vielen de zorguitgaven regelmatig lager uit dan begroot. In 2016 groeiden de uitgaven met 1,8% ten opzichte van 2015. Daarmee bleef de groei voor het vierde opeenvolgende jaar onder die van het bruto binnenlands product (BBP). Ter vergelijking: in de periode 2000-2008 stegen de zorguitgaven jaarlijks met 7-8%. Zoals Sander Heijne vorig jaar in dit tijdschrift schreef, lijkt juist de economische crisis van de afgelopen jaren een van de factoren te zijn geweest die de zorgkosten hebben geremd.1 Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de universiteit van ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee