Stemmen vóór gezondheid

Opinie
Johan Mackenbach
Joost Zaat
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3390

Bij dit artikel is een infographic gemaakt. Deze infographic toont de standpunten van de politieke partijen op het gebied van gezondheid en zorg, hun stemgedrag in de afgelopen jaren en de doorrekening van hun voornemens voor de nieuwe kabinetsperiode.


Aanstaande woensdag staat u in een hokje in een station of een school met een rood potlood en een halve meter papier met daarop 28 partijen met 1114 namen. De afgelopen weken lonkten die partijen allemaal naar uw stem. Dat deden ze met hun verkiezingsprogramma’s, maar ook in praatprogramma’s en debatten op de televisie, zalen en zaaltjes in het land en via Twitter en Facebook. Vaak ging het daarbij om identiteit en de verhouding van Nederland tot de wereld, of over strategisch stemmen en mogelijke premiers. Wellicht hebt u er uw buik al van vol. Maar of u nu jeugdarts bent in Utrecht Overvecht, specialist ouderenzorg in een verpleeghuis in Rotterdam

Reacties