Regeerakkoord 1994: trendbreuk of continuïteit op het gebied van de gezondheidszorg?

Perspectief
G.H. Okma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1193-9

Wat staat er in het regeerakkoord, waar komt dat vandaan, en wat betekent dat? Wil het huidige kabinet iets anders op het gebied van de gezondheidszorg dan het voorgaande?

De afgelopen jaren hebben zich verscheidene gebeurtenissen voorgedaan die gezien kunnen worden als de inspiratiebronnen voor het huidige regeerakkoord. Het gaat om debatten in het parlement, openbare discussies, het verschijnen van adviesrapporten en discussienota's van politieke partijen, en nota's en brieven van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC; sinds september 1994 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Uit deze gebeurtenissen is een aantal thema's naar voren gekomen. Sommige van deze thema's zijn ten slotte beland in het regeerakkoord. Deze bijdrage schetst het verloop van de genoemde gebeurtenissen en geeft een beschrijving van de inhoud van het regeerakkoord en de regeringsverklaring van augustus 1994; vervolgens wordt nagegaan in welke mate er sprake is van trendbreuk en continuïteit in het huidige…

Auteursinformatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijswijk.

Mw.drs.G.H.Okma, senior policy advisor, KNSM-laan 779, 1019 LJ Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties