Thema's voor de toekomst van de herstructurering van de Nederlandse gezondheidszorg

Perspectief
G.H. Okma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1233-8

Dit artikel schetst het huidige beeld van de herziening van het stelsel van ziektekostenverzekeringen in ons land. Het begint met een korte beschrijving van de voorgeschiedenis vanaf de Tweede Wereldoorlog, de inhoud van het rapport-Dekker, de eerste reacties vanuit politiek en belangengroeperingen en de daarop volgende kabinetsvoorstellen. Daarna volgt het invoeringstraject: de beleidsnota's van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), de externe adviezen en rapporten, en het proces van wetgeving.

In het begin van de jaren negentig stagneerde de invoering van de stelselwijziging. Er was sprake van toenemend verzet van verschillende maatschappelijke organisaties en van aftrokkeling van politieke steun aan het veranderingsproces. Tegelijkertijd hadden zich binnen de gezondheidszorg ingrijpende veranderingen voorgedaan die vooruit leken te lopen op de aangekondigde wetswijzigingen.

Eind 1993 besloot de Tweede Kamer een onderzoek in te stellen naar de politieke besluitvorming over de stelselherziening. Daarvoor werd een speciale subcommissie in het leven geroepen. Deze…

Auteursinformatie

Mw.drs.G.H.Okma, projectsecretaris stelselherziening zorgsector voor het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, KNSM-laan 779, 1019 JL Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties