Bijbetalen, kostenbewustzijn vergroten of kiezen voor kwaliteit

Het verplicht eigen risico beter benutten

Opinie
Eric J.E. van der Hijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1392
Abstract

In de verkiezingsdebatten wordt momenteel druk gediscussieerd over het verplicht eigen risico (VER) in de zorg. Sommige partijen willen dit handhaven, andere stellen voor het te verlagen en weer andere roepen zelfs dat het helemaal moet worden afgeschaft.

Mogelijk is het VER een effectief instrument om patiënten te laten bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg en het verder verbeteren van de kwaliteit ervan. Dat vraagt wel om een visie op de rol van verplichte bijdragen waarbij doel en vorm samenhangen, zodat de zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijft. Als we het VER afschaffen, heeft de politiek daarna nog maar één middel om patiënten te laten bijdragen aan kostenbeheersing: pakketverkleining. Dat komt neer op een eigen betaling van 100%, zonder maximum en zonder compensatie voor degenen met een laag inkomen die veel zorg nodig hebben.

In dit artikel laat ik zien dat er meer invullingen van…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Amsterdam, Talma Instituut, sectie Gezondheidseconomie, Amsterdam.

Contact Dr. E.J.E. van der Hijden, gezondheidswetenschapper (e.j.e.vander.hijden@vu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De auteur is tevens beleidsadviseur zorginkoop bij Zilveren Kruis Zorgverzekeringen. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Auteur Belangenverstrengeling
Eric J.E. van der Hijden ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties