Hebben zorgverzekeraars te veel macht?

Klinische praktijk
F.T. (Erik) Schut
Marco Varkevisser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D1133
Abstract

Samenvatting

In het Nederlandse zorgstelsel fungeren zorgverzekeraars als inkopers van zorg namens hun verzekerden. Verzekeraars maken daartoe contractuele afspraken met zorgaanbieders. Voor evenwichtige onderhandelingen over prijs en kwaliteit is het van belang dat geen van beide partijen een onevenredig sterke machtspositie heeft. In dit artikel bespreken wij of in de gezondheidszorg sprake is van gezonde machtsverhoudingen tussen zorgverzekeraars en -aanbieders.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr. F.T. Schut en dr. M. Varkevisser, gezondheidseconomen.

Contact prof.dr. F.T. Schut (schut@bmg.eur.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
F.T. (Erik) Schut ICMJE-formulier
Marco Varkevisser ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties