Stijgende zorgkosten in Nederland

Ook een zaak van de arts
Zorg
21-11-2012
H.J.J.M. (Bart) Berden, Cees J.H.M. van Laarhoven en Gert P. Westert

De sterk stijgende kosten van de zorg in Nederland zijn een groot probleem. Ze vormen een bedreiging voor de houdbaarheid van de zorg in Nederland. De vraag is of alle behandelingen ook werkelijk toegevoegde waarde hebben. Veel behandelingen die nu worden geleverd, zijn niet geïndiceerd of zelfs gecontraïndiceerd. Het bestrijden van het teveel aan zorg is een belangrijke oplossing om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verminderen. Dit is een verantwoordelijkheid van alle spelers in het veld, met de artsen in een leidende rol. Wij pleiten in dezen voor een actieve rol van de KNMG en de wetenschappelijke verenigingen.