Aanpakken van overbodige zorg is niet genoeg

Opinie
Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5726
Abstract

In hun artikel pleiten Berden et al. voor een systematische aanpak van overbodige en niet-geïndiceerde zorg om de sterk stijgende kosten van de gezondheidszorg te beteugelen.1 Natuurlijk moet het in de zorg vooral om zinvolle behandelingen gaan en het pleidooi om verspilling aan te pakken verdient dan ook steun. Het uitbannen van niet-geïndiceerde zorg is echter niet genoeg om de kosten in de hand te houden. Daarvoor zijn de oorzaken van de explosieve stijging van de zorgkosten gedurende de afgelopen jaren te divers. Dit vereist een integrale aanpak van problemen over sectoren heen. Om die reden hebben vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars in september van dit jaar een gezamenlijke ‘Agenda voor de zorg’ gepresenteerd. Deze agenda bevat een ambitie de zorg te verbeteren én de uitgaven te beperken, integraal en niet op onderdelen.

Kwaliteit en kosten van de zorg

Het gegeven dat er ook in Nederland sprake is…

Auteursinformatie

Domus Medica, Utrecht.

Contact Prof.dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG-federatie (tevens: internist-endocrinoloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum+) (a.kruseman@fed.knmg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman ICMJE-formulier
Stijgende zorgkosten in Nederland
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties