De waarde van zorg

Klinische praktijk
Paul Schnabel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5552

Samenvatting

  • Het leveren van gezondheidszorg op zowel formele als informele basis wordt hoog gewaardeerd in de Nederlandse samenleving. Gezondheid in de zin van ‘goede gezondheid’ wordt beschouwd als een van de hoogste waarden in het leven.

  • Hoewel de kosten van de gezondheidszorg jaar na jaar de economische groei overschrijden, is het merendeel van de Nederlandse bevolking ten onrechte van mening dat vooral de gezondheidszorg het slachtoffer is van zware bezuinigingen

  • In Nederland gaat inmiddels meer dan 13% van het bruto binnenlands product op aan de kosten van de gezondheidszorg en ieder kabinet probeert, ten dele vergeefs, het tempo van de stijging van de kosten te laten dalen.

  • Ongeveer 40% van het zorgbudget is voor de care, langlopende zorg, die vooral ten goede komt aan ouderen, chronische psychiatrische patiënten en gehandicapten.

  • Naast de professioneel geboden zorg wordt er veel mantelzorg geboden door familie en vrienden.

  • In het algemeen willen mensen niet bezuinigen op zorg, al zal dat, gezien de snelle groei van de kosten, in de komende jaren onvermijdelijk zijn voor zowel de care (verzorging en verpleging) als de cure (onderzoek en behandeling).

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht.

Contact Prof.dr. P. Schnabel, socioloog (paul.schnabel@inter.nl.net)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Paul Schnabel ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties