Hoge kosten zijn de keerzijde van het succes

Kosteneffectiviteit van biologicals

Klinische praktijk
Paco M.J. Welsing
Marc Bijl
Ad.A. van Bodegraven
Willem F. Lems
Erol Prens
J.W.J. (Hans) Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3026
Abstract

Samenvatting

  • De komst van biologicals heeft de behandeling van chronische inflammatoire aandoeningen sterk verbeterd, wat een vooruitgang in de gezondheidszorg betekent.

  • Deze klasse geneesmiddelen is niet alleen opmerkelijk effectief, maar wordt ook goed verdragen.

  • De kosteneffectiviteit van deze middelen maakt dat er grenzen zijn aan het gebruik. Dat is de keerzijde van dit succes.

  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigde recent maatregelen aan die de groei van de kosten zouden moeten beheersen, terwijl tevens op de actuele uitgaven bezuinigd zou moeten worden.

  • Recent rapporteerde de Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) over effecten en kosten van biologicals voor volwassenen met reumatoïde artritis(www.cadth.ca). Wij bespreken hier hun bevindingen.

  • Wetenschappelijke beroepsverenigingen dienen maatschappelijk verantwoord en kostenbewust om te gaan met deze geneesmiddelen, onder andere door dynamische richtlijnontwikkeling en kwaliteitsvisitaties.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Reumatologie & Klinische immunologie, Utrecht.

Dr. P.M.J. Welsing, klinisch epidemioloog (tevens Julius Centrum, afd. Epidemiologie); prof.dr J.W.J. Bijlsma, reumatoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Reumatologie & Klinische immunologie; Groningen.

Dr. M. Bijl, internist.

Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Maag, darm en leverziekten: dr. A.A. van Bodegraven, maag-, darm- en leverarts.

Afd. Reumatologie: prof.dr. W.F. Lems, reumatoloog.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Rotterdam.

Prof.dr. E. Prens, dermatoloog.

Contact prof.dr. J.W.J. Bijlsma (j.w.j.bijlsma@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: Het instituut van dr. M. Bijl ontving een onvoorwaardelijke beurs van Solvay Pharmaceuticals en Novartis Pharma. Dr. A.A. van Bodegraven ontving vergoeding voor congresbezoek, consultancy and het geven van lezingen for Abbott en Centocor. Prof.dr. W.F. Lems ontving vergoeding voor consultancy en reviewactiviteiten van Abbott, Schering, MSD and Roche. Prof.dr. E. Prens ontving vergoeding als bestuurslid en voor het geven van lezingen for Abbott, Wyeth, Janssen-Cilag, Shering-Plough. Zijn instituut kreeg beurzen van Pan Genetics and Wyeth Invest. Prof.dr. J.W.J. Bijlsma ontving vergoeding voor consultancy en congresbezoek van Abbott, Roche, Pfizer, Merck, Bristol-Myers Squibb, UCB. Zijn instituut kreeg beurzen van dezelfde bedrijven. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 8 mei 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties