Kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten*

Patiënten met de hoogste zorgkosten in beeld gebracht
Onderzoek
04-12-2017
Joost J.G. Wammes, Marit Tanke, Wilma Jonkers, Gert P. Westert, Philip J. van der Wees en Patrick P.T. Jeurissen

Doel

Het onderzoeken van de kenmerken en het zorggebruik van patiënten met hoge zorgkosten.

Opzet

Transversaal onderzoek waarin gebruik werd gemaakt van declaratiegegevens van één Nederlandse zorgverzekeraar in 2013. De analyses waren beperkt tot de curatieve zorg (zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet), inclusief aanvullende verzekering.

Methode

De totale zorgkosten per verzekerde bedroeg de som van alle declaraties met een startdatum in 2013. Ziekenhuis-DOT’s en ggz-DBC’s werden gecategoriseerd naar ICD-10-hoofdstukken en ICD-10-subhoofdstukken. Per patiënt bepaalden wij het ICD-10-hoofdstuk met de hoogste zorgkosten. We ontwikkelden verschillende variabelen voor het vaststellen van het zorggebruik en analyseerden het zorggebruik met descriptieve statistiek. Ten slotte deelden we de populatie op in leeftijdsgroepen en vergeleken we de kenmerken en het zorggebruik tussen de leeftijdsgroepen.

Resultaten

De gemiddelde kosten per patiënt in de top-1% in 2013 bedroegen ruim €56.000. Patiënten met hoge zorgkosten werden door meerdere aanbieders en voor een groot aantal aandoeningen behandeld. Ongeveer een derde van de patiënten gebruikte één of meer dure behandelingen, waaronder transplantatiegeneeskunde, dialyse, dure geneesmiddelen, intensive care of DOT’s met een prijs boven de €30.000. Het grootste deel van de patiënten werd behandeld voor hart- en vaatziekten, oncologische aandoeningen en psychische en gedragsstoornissen. Hoewel de patiënten gemiddeld relatief oud waren, was ruim de helft jonger dan 65 jaar en daalden de gemiddelde kosten sterk met het stijgen van de leeftijd.

Conclusie

Er is behoefte aan een integrale aanpak in de behandeling van patiënten met hoge zorgkosten. Gericht beleid en interventies zijn nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en onnodig hoge zorgkosten te verminderen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing