Patiënten met de hoogste zorgkosten in beeld gebracht

Kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten*

Onderzoek
Joost J.G. Wammes
Marit Tanke
Wilma Jonkers
Gert P. Westert
Philip J. van der Wees
Patrick P.T. Jeurissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2220
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de kenmerken en het zorggebruik van patiënten met hoge zorgkosten.

Opzet

Transversaal onderzoek waarin gebruik werd gemaakt van declaratiegegevens van één Nederlandse zorgverzekeraar in 2013. De analyses waren beperkt tot de curatieve zorg (zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet), inclusief aanvullende verzekering.

Methode

De totale zorgkosten per verzekerde bedroeg de som van alle declaraties met een startdatum in 2013. Ziekenhuis-DOT’s en ggz-DBC’s werden gecategoriseerd naar ICD-10-hoofdstukken en ICD-10-subhoofdstukken. Per patiënt bepaalden wij het ICD-10-hoofdstuk met de hoogste zorgkosten. We ontwikkelden verschillende variabelen voor het vaststellen van het zorggebruik en analyseerden het zorggebruik met descriptieve statistiek. Ten slotte deelden we de populatie op in leeftijdsgroepen en vergeleken we de kenmerken en het zorggebruik tussen de leeftijdsgroepen.

Resultaten

De gemiddelde kosten per patiënt in de top-1% in 2013 bedroegen ruim €56.000. Patiënten met hoge zorgkosten werden door meerdere aanbieders en voor een groot aantal aandoeningen behandeld. Ongeveer een derde van de patiënten gebruikte één of meer dure behandelingen, waaronder transplantatiegeneeskunde, dialyse, dure geneesmiddelen, intensive care of DOT’s met een prijs boven de €30.000. Het grootste deel van de patiënten werd behandeld voor hart- en vaatziekten, oncologische aandoeningen en psychische en gedragsstoornissen. Hoewel de patiënten gemiddeld relatief oud waren, was ruim de helft jonger dan 65 jaar en daalden de gemiddelde kosten sterk met het stijgen van de leeftijd.

Conclusie

Er is behoefte aan een integrale aanpak in de behandeling van patiënten met hoge zorgkosten. Gericht beleid en interventies zijn nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en onnodig hoge zorgkosten te verminderen.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BMJ Open ((2017;7:e017775)) met als titel ‘Characteristics and healthcare utilization patterns of high-cost beneficiaries in the Netherlands; a cross-sectional claims database study’. Afgedrukt met toestemming.

Radboudumc, Radboud Institute for Health Sciences (IQ healthcare), Celsus academie voor betaalbare zorg, Nijmegen.

J.J.G. Wammes, MSc, biomedisch wetenschapper; dr. M. Tanke, arts-onderzoeker; prof.dr. G.P. Westert, socioloog en gezondheidswetenschapper; dr. P.J. van der Wees, fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper; prof.dr. P.P.T. Jeurissen, bestuurskundige.

Drs. W. Jonkers, econometrist.

Contact J.J.G. Wammes, MSc (joost.wammes@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Joost J.G. Wammes ICMJE-formulier
Marit Tanke ICMJE-formulier
Wilma Jonkers ICMJE-formulier
Gert P. Westert ICMJE-formulier
Philip J. van der Wees ICMJE-formulier
Patrick P.T. Jeurissen ICMJE-formulier
Aandacht voor patiënten met de hoogste zorgkosten
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties