Aandacht voor patiënten met de hoogste zorgkosten

Commentaar
04-12-2017
Wim Groot

Bijna 23% van de totale curatieve zorguitgaven in Nederland wordt uitgegeven aan de 1% verzekerden met het hoogste zorggebruik. Dat zijn 166.000 verzekerden die jaarlijks zo’n €9,3 miljard aan kosten maken voor curatieve zorg. Hieruit blijkt dat ‘de zorgkosten zeer scheef zijn verdeeld over de verzekerde populatie’, aldus Wammes en collega’s elders in dit tijdschrift.1 Zij beschouwen patiënten met hoge zorgkosten als een doelgroep voor kostenbeheersing. Dat is opmerkelijk. Een scheve verdeling van kosten is namelijk niet verrassend: het is een kenmerk van alle verzekeringen. Zo veroorzaakt jaarlijks 19% van alle autobezitters met een motorrijtuigverzekering schade. De overige 81% betalen wel premie, maar claimen geen schade.

Het kenmerk van een verzekering is dat je een vast bedrag per maand betaalt – de premie – om grote en onvoorziene schade te dekken. De zorgverzekering is er bij uitstek voor de patiënten met hoge kosten waar in het artikel van Wammes en collega’s over ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee