Maatschappelijke kosten van astma, COPD en respiratoire allergie

Onderzoek
Anita W.M. Suijkerbuijk
G.A. (Ardine) de Wit
Alet H. Wijga
Monique J.W.M. Heijmans
Martine Hoogendoorn
Maureen P.M.H. Rutten-van Mölken
Erica E.M. Maurits
Rudolf T. Hoogenveen
Talitha L. Feenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6562
Abstract

Samenvatting

Doel

Schatten van de maatschappelijke kosten voor astma, COPD en respiratoire allergie in 2007 en van toekomstige zorguitgaven voor de periode 2007-2032.

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Methode

Representatieve registratiebestanden zijn gebruikt om de zorgkosten voor astma, COPD en respiratoire allergie voor 2007 te schatten. Voor astma en COPD werd een simulatiemodel en voor respiratoire allergie een demografische projectie gebruikt om toekomstige zorguitgaven te bepalen. Aan de hand van de frictiekostenmethode werden productieverliezen door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid geschat.

Resultaten

Voor astma waren de totale kosten van zorg in 2007 € 287 miljoen, voor COPD € 415 miljoen en voor respiratoire allergie € 103 miljoen. De gemiddelde zorgkosten per patiënt per jaar waren voor astma € 530, voor COPD € 1400 en voor respiratoire allergie € 170. De gemiddelde kosten voor ziekteverzuim per werknemer per jaar waren voor astma € 1200 en voor COPD € 1900. De kosten voor arbeidsongeschiktheid per werknemer met COPD waren € 1200. De verwachting is dat het aantal patiënten met astma zal stijgen van 443.000 in 2007 tot 567.000 in 2032 en het aantal patiënten met COPD van 335.000 tot 600.000. Het aantal patiënten met een respiratoire allergie (625.000) blijft ongeveer gelijk. Voor respiratoire allergie zullen de zorguitgaven met 73% toenemen, voor astma verdubbelen en voor COPD verdrievoudigen.

Conclusie

De zorgkosten van patiënten met astma en COPD zijn hoog. Ziekteverzuim bepaalt voor een belangrijk deel de kosten die astma en COPD met zich meebrengen; bij COPD is daarnaast arbeidsongeschiktheid een hoge kostenpost. Het aantal patiënten met astma en COPD zal de komende decennia stijgen; evenals de zorgkosten voor deze ziekten.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), Utrecht.

Dr. M.J.W.M. Heijmans en drs. E.E.M. Maurits, onderzoekers.

Erasmus Universiteit, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG)/institute for Medical Technology Assessment (iMTA), Rotterdam.

Dr. M. Hoogendoorn, gezondheidseconoom; prof.dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken, gezondheidseconoom.

Contact A.W.M. Suijkerbuijk MSc (anita.suijkerbuijk@rivm.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: dit onderzoek werd verricht in opdracht van en met financiële ondersteuning van het Longfonds (voorheen Astmafonds). Formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6562; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 6 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Anita W.M. Suijkerbuijk ICMJE-formulier
G.A. (Ardine) de Wit ICMJE-formulier
Alet H. Wijga ICMJE-formulier
Monique J.W.M. Heijmans ICMJE-formulier
Martine Hoogendoorn ICMJE-formulier
Maureen P.M.H. Rutten-van Mölken ICMJE-formulier
Erica E.M. Maurits ICMJE-formulier
Rudolf T. Hoogenveen ICMJE-formulier
Talitha L. Feenstra ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Astma en COPD
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties