NTvG nummer 16 1989

Commentaar

Stand van zaken

In het kort

Klinische les

Recht

Onderzoek

Nieuws

Media

Mededelingen

Personalia

  • In memoriam Bruce R. Douglas.

    Personalia
    Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:851-2
    Medewerkers en oud-medewerkers van de afd. Interne Geneeskunde, Westeinde Ziekenhuis te Den Haag en van de medewerkers en oud-medewerkers van de afd. Maag-, darm- en leverziekten, Academisch Ziekenhuis te Leiden

Abuis

Vorige uitgave
NTvG nummer 15 1989
Volgende uitgave
NTvG nummer 17 1989