De betekenis van DNA-flow-cytometrie bij solide tumoren

Klinische praktijk
C.J. Rodenburg
C.J. Cornelisse
G.J. Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:814-8

In toenemende mate verschijnen er publikaties over de prognostische waarde van bepalingen van het DNA-gehalte van tumoren.12 In dit artikel worden de biologische achtergrond en het principe van de bepalingsmethoden toegelicht en wordt het klinische belang ervan voor enkele veel voorkomende soorten tumoren besproken. Voor een meer gedetailleerd overzicht – ook met betrekking tot maligne bloedziekten – wordt verwezen naar het artikel van Coon et al.3

AneuploÏdie

Het DNA-gehalte van normale, niet delende cellen bij de mens is de som van het DNA-gehalte van 23 paar chromosomen in de celkern. Door nog grotendeels onbegrepen oorzaken neemt tijdens tumorontwikkeling de genetische instabiliteit van cellen toe, hetgeen zich onder meer uit in een toename of verlies van chromosomen. De tumorcellen zijn dan niet langer ‘diploïd’ maar ‘aneuploïd’ en ook het DNA-gehalte is veranderd. De omvang van de afwijkingen in ‘ploïdie’ kan sterk variëren. In sommige tumoren betreffen de numerieke…

Auteursinformatie

Dr.Daniel den Hoed Kliniek, afd. Interne Oncologie, Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam.

Dr.C.J.Rodenburg, internist.

Rijksuniversiteit, Laboratorium voor Pathologie, Leiden.

Afd. Analytische Cytologie: dr.C.J.Cornelisse, celbioloog.

Afd. Pathologische Anatomie: prof.dr.G.J.Fleuren, patholoog-anatoom.

Contact dr.C.J.Rodenburg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties