Lagere incidentie van HIV-infectie na veranderd seksueel gedrag in een cohort homoseksuele mannen te Amsterdam

Onderzoek
G.J.P. van Griensven
E.M.M. de Vroome
J. Goudsmit
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:828-30
Abstract

Samenvatting

Prevalentie en incidentie van HIV-infectie werden bestudeerd in twee cohorten homoseksuele mannen te Amsterdam, tussen 1980 en 1987. De cumulatieve incidentie van HIV-infectie nam toe van een gewogen 2,2 in 1980 tot 39 in 1987. In dat jaar was de geobserveerde incidentie < 1. De geschatte jaarlijkse incidentie was 3 in 1981, bereikte een hoogtepunt met 8,8 in 1984 en daalde daarna geleidelijk tot 0 in 1987. Deze daling hing zeer waarschijnlijk samen met een sterke afname van risicodragend seksueel gedrag in de onderzochte groep.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, sector Volksgezondheid en Milieu, Postbus 20244, 1000 HE Amsterdam.

Drs.G.J.P.van Griensven, methodoloog; dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloog.

Rijksuniversiteit, Interfacultaire Werkgroep Homostudies, Utrecht.

Drs.E.M.M.de Vroome, psycholoog.

Academisch Ziekenhuis Universiteit van Amsterdam, vakgroep Medische Microbiologie, Amsterdam.

Prof.dr.J.Goudsmit, medisch microbioloog.

Contact drs.G.J.P.van Griensven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties