Richtlijnen bacteriële meningitis bij kinderen

Onderzoek
J.J. Roord
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:831-4
Abstract

Samenvatting

Een door de Wetenschappelijke Raad van het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing geïnstalleerde werkgroep heeft een rapport opgesteld over de diagnostiek en behandeling van bacteriële meningitis op de kinderleeftijd. Er werd overeenstemming bereikt over het onderzoek dat verricht moet worden voordat antibiotische therapie gestart wordt, alsmede over de contraïndicaties voor lumbaalpunctie. Ook was de werkgroep het eens over de prognose en follow-up bij kinderen die een bacteriële meningitis hebben doorgemaakt.

Er werd geen overeenstemming bereikt over de plaats die cefalosporine en aminoglycosiden innemen in de behandeling. De voor- en nadelen van deze antibiotica zijn wel duidelijk aangegeven. Evenzo verschilde men van mening over de profylactische behandeling van gezinsleden van kinderen met een meningitis door Neisseria meningitidis of Haemophilus influenzae met rifampicine. Ook hiervan worden de argumenten pro en contra genoemd.

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

Dr.J.J.Roord, kinderarts.

Dr.J.J.E.van Everdingen, stafmedewerker.

Contact Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO), Postbus 20064, 3502 LB Utrecht

Verantwoording

Namens de werkgroep die het rapport voorbereidde.

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties