Omschrijving rubriek

Het artikeltype ‘Labquiz’ is bedoeld om klinisch relevante vragen over een bepaalde laboratoriumbepaling of de laboratoriumanalyse van een bepaalde aandoening uit te werken aan de hand van casuïstiek. De quizvragen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de indicatie voor de bepaling, de interpretatie van uitslagen, de afnamecondities etc., zolang ze maar klinisch relevant zijn voor de dagelijkse praktijk van artsen uit meerdere disciplines. We hebben een sterke voorkeur voor de bespreking van laboratoriumdiagnostiek die wordt toegepast bij veelvoorkomende aandoeningen.

Een Labquiz kan alleen op uitnodiging van de redactie worden ingediend. Suggesties voor onderwerpen voor de Labquiz kunnen gemaild worden aan presubmissie@ntvg.nl. In het voorstel dienen de auteurs goed naar voren te laten komen welke vragen zij als uitgangspunt voor de Labquiz willen nemen.

Voorbeeld ‘Labquiz’-artikel: www.ntvg.nl/d3284

volgende