Omschrijving rubriek

Het leerartikel heeft een duidelijk praktische insteek waarbij (ongeveer) tien vragen vanuit de klinische praktijk gesteld en vervolgens beantwoord worden over een multidisciplinair onderwerp. Een leerartikel komt als volgt tot stand: per onderwerp krijgen een huisarts, een algemeen internist en een chirurg de gelegenheid om praktische vragen te stellen die zij graag beantwoord zouden zien. Uit de aangeleverde vragen maken wij een selectie die wij vervolgens aanbieden aan de auteur(s) om uit te werken in het leerartikel.

Het is de bedoeling dat de auteur de hoofdtekst in vraag- en antwoordvorm opschrijft aan de hand van de geselecteerde praktijkvragen. De auteur heeft hierbij de vrijheid om zelf een logische volgorde van de vragen te bepalen en zo het artikel op te bouwen. Daarnaast kan de auteur naar eigen inschatting belangrijke aspecten toevoegen.

Het leerartikel kan uitsluitend op uitnodiging van het NTvG worden ingediend. Bij het artikel komen dan ook nog een geaccrediteerde CME-toets en een ‘ready to use’ PowerPoint die voor onderwijsdoeleinden gebruikt kan worden. De CME-toets wordt gemaakt door een CME-toetsenmaker van het NTvG en onze eindredactie maakt de PowerPoint.

Voorbeeld 'Leerartikel': www.ntvg.nl/d4263

volgende