• Omvang tekst: maximaal 1500 woorden. Dat is voor een auteur weinig, maar voor de moderne lezer-arts al veel.
  • Gebruik vooral figuren: goed functioneel beeld zegt meer dan 1000 woorden! We raken in onderwijs en informatiegedrag steeds meer beeldgericht. Gebruik evt. ook een tabel (zonder daarin uitputtend te willen zijn) en een uitlegkader.
  • De maximale overschrijding is 10%, dat is echt harde limiet (1650 woorden), maar less is more voor de NTvG-lezer van nu.
  • Verdeel hoofdtekst met tussenkopjes in paragrafen om het overzichtelijk te maken.
  • Kopjes 3 niveaus: kop 1, kop 2 en kop 3 en vet in de regel zoals Patiënt, een 50-jarige man etc., cursief moet kunnen voor bepaalde ziektes, onderstreping hebben we niet.
  • Streven is minimaal 2 figuren en maximaal 3 tabellen.

vorige volgende