• Maximaal 6 auteurs
  • Auteursinformatie bestaande uit: Naam instelling, afdeling, plaats, titel, voorletters, naam, discipline. Bijvoorbeeld: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Nijmegen: T. Tomassen, coassistent; drs. E.P.C. Matthée, aios chirurgie; dr. M.E. Keemers-Gels en dr. S.W. Polle, chirurgen; afd. Radiologie: drs. D.J. Venderink, radioloog. Graag vermelden op titelpagina.
  • Zorg ervoor dat u kunt verantwoorden dat alle auteurs voldoen aan de ICMJE-richtlijnen.
  • Het NTvG plaatst geen dankwoord, maar personen die een bijdrage geleverd hebben kunnen genoemd worden in een verantwoordingsnoot (bijvoorbeeld: Drs. X gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.).

vorige volgende