Omschrijving rubriek

Doel: dit type artikel heeft als eerste doel de gebruiker (lezer of luisteraar) klinisch bruikbare en actuele informatie te bieden over een bepaald veelvoorkomend medisch probleem of een onderwerp dat anderszins relevant is voor zorgprofessionals. Ten tweede beoogt het (luister)artikel in combinatie met de toetsvragen de gebruiker een praktisch waardevolle en toegankelijke, geaccrediteerde nascholing te bieden.

De redactie bepaalt, met input van lezers, zelf de onderwerpen voor een samenhangend pakket dat voldoende breed is voor nascholing en waarvan elk onderwerp voor meerdere disciplines relevant is (zowel snijdende als niet snijdende en extramurale disciplines).

Let op: het is niet mogelijk om voor deze rubriek een presubmissieverzoek in te dienen.

 

volgende