Richtlijnen voor het beschrijven van onderzoek

Voor diverse soorten onderzoek zijn specifieke richtlijnen beschikbaar, met als doel de goede verslaglegging van onderzoek. Zo krijgen lezers een nauwkeurig beeld van de opzet en de uitvoering van onderzoek en kunnen zij de betekenis ervan beter beoordelen. Wij vragen auteurs dan ook zich te houden aan de voor hun onderzoek geldende richtlijnen, vooral wat betreft de structuur van de artikelen. Bij al deze richtlijnen treft u checklists aan. Het is aan te raden die lijsten na te lopen voordat u uw manuscript indient bij het NTvG.

  • RCT: voor een gerandomiseerde gecontroleerde trial (‘randomised controlled trial’, RCT) hanteren wij de CONSORT-richtlijnen. De CONSORT-richtlijnen voor trials zijn inmiddels verfijnd voor verschillende soorten onderzoek, bijvoorbeeld voor niet-geneesmiddelonderzoek en voor zogenaamde non-inferiority-trials.
  • Diagnostisch onderzoek : zie de STARD-richtlijnen.
  • Observationeel onderzoek: zie de STROBE-richtlijnen.
  • Systematische reviews: zie de PRISMA-richtlijn. Lever bij systematische reviews altijd een figuur aan (in Word) met informatie over de selectie van de artikelen. Klik hier voor de instructies voor een flowchart bij literatuuronderzoek.

Vorige Volgende