Omschrijving rubriek

Onder onderzoeksartikelen verstaan wij alle manuscripten die een verslag zijn van empirisch onderzoek.

Dubbelpublicaties van onderzoeksartikelen die eerder in een internationaal tijdschrift gepubliceerd zijn kunnen op uitnodiging van de redactie ingediend worden. Het is ook mogelijk om een presubmissieverzoek in te dienen voor een dubbelpublicatie.

Voorbeeld 'Onderzoek dubbelpublicatie'-artikel: www.ntvg.nl/d4744

Volgende