• Geen maximaal aantal auteurs. Alleen de affiliatie van de eerste auteur wordt in print opgenomen.
  • Zorg ervoor dat u kunt verantwoorden dat alle auteurs voldoen aan de ICMJE-richtlijnen.
  • Het is niet altijd nodig dat alle auteurs van de originele dubbelpublicatie ook auteur zijn van het NTvG-artikel. We vragen immers een aangepaste en vaak verkorte versie. We gaan ervan uit dat de NTvG-auteurs overleggen met de auteurs van het oorspronkelijke artikel en ook gezamenlijk de auteursvolgorde bepalen. Alle auteurs kunnen wel aan het eind van het artikel genoemd worden.

N.B. Het NTvG plaatst geen dankwoord, maar een verantwoordingsnoot (bijvoorbeeld: Drs. X gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.). 

Vorige Volgende