Omschrijving rubriek

Een Ter discussie is een wetenschappelijk onderbouwd opiniestuk, waarin een controversieel (klinisch of maatschappelijk) probleem wordt besproken. Wij vragen u niet het hele onderwerp uitvoerig te belichten: geef bondig weer hoe u tegen een bepaald probleem (of artikel) aankijkt. Het artikel mag scherp en kritisch zijn en plaatst het probleem goed in perspectief.

Verschil met Commentaar

Een Ter discussie mag wat uitgebreider zijn dan een beknopt Commentaar. Daarnaast gaat een Commentaar vaak over een artikel in het tijdschrift zelf, of is het geschreven naar aanleiding van een belangrijke ontwikkeling elders, terwijl een Ter discussie de auteur de vrijheid geeft om thema’s aan de orde stellen zonder directe aanleiding.

Voorbeeld ‘Ter discussie’-artikel: www.ntvg.nl/d4971

volgende