Verklaring belangenverstrengeling (ICMJE)

Het NTvG gebruikt het standaardformulier van de International Committee of Medical Journal Editors voor het vermelden van mogelijke financiële en andere belangen van auteurs. U kunt het formulier hier downloaden of op de site van de ICMJE

De corresponderend auteur moet van élke medeauteur een formulier indienen als ‘companion file’ in Editorial Manager als laatste stap bij het uploaden van het manuscript. De redactie gaat ervan uit dat elke auteur zelf het formulier naar waarheid heeft ingevuld.

We kunnen het manuscript alleen in behandeling nemen als alle formulieren zijn ingevuld. Na publicatie verschijnen de ingevulde ICMJE-formulieren bij het artikel op de website.

Vorige Volgende