Omschrijving rubriek

In deze rubriek kunt u een historische gebeurtenis, ontwikkeling of persoon beschrijven die van bijzondere betekenis is geweest voor de geneeskunde. Het gaat om ‘kantelmomenten’ in het denken of de zorg. Hierbij gaat het ons expliciet niet om het opsommen van een serie historische en biografische feitjes. We zijn geïnteresseerd in artikelen die laten zien hoe verschillende historische elementen, zoals persoon, maatschappij en tijdgeest, samenhingen en hoe ze bijdroegen aan een verandering in de geneeskunde of gezondheidszorg.

Voorbeeld ‘Historisch perspectief’-artikel: www.ntvg.nl/d4081

Volgende