Omschrijving rubriek

Een Perspectief geeft de lezer informatie en stof tot nadenken over onderwerpen op het gebied van bijvoorbeeld geneeskunde en samenleving, recht, organisatie van zorg, kunst en ethiek. Een bijdrage in dit katern heeft per definitie een betrekkelijk vrije vorm en gaat uit van een probleemstelling of een bepaalde ervaring.

Voorbeeld ‘Perspectief’-artikel: www.ntvg.nl/d5033

Volgende