Literatuur

 • Maximaal 20 referenties.
 • Noem geen auteursnamen in de tekst.
 • Geef referenties in de tekst aan met opeenvolgende cijfers in superscript, achter punt of komma. 
 • Maak geen gebruik van de voet- of eindnotenoptie van Word. 
 • Zet de literatuurlijst onder aan het manuscript, lever deze niet separaat aan.

Instructies voor literatuur:

Algemeen

 • Literatuurverwijzingen zijn gebaseerd op het Vancouver-systeem
  • Tijdschriften: Tussenvoegsel achternaam voorletter(s). Titel. Tijdschrift. Jaartal;jaargang:paginanummer(s) (let op: 1142-1147 wordt 1142-7). Dus zonder spaties tussen jaartal-jaargang-paginanummer. Neem bij artikelen het afleveringsnummer van het tijdschrift (tussen haakjes) niet op.
  • Boeken: Tussenvoegsel achternaam voorletter(s). Titel. (Druk). (Hoofdstuk). Plaats: uitgever; jaartal. (paginanummers). Bij boeken/boekhoofdstukken eventueel website toevoegen waar dit te vinden is (bijv. Google-books, etc.)
  • Proefschriften: Tussenvoegsel achternaam voorletter(s). Titel [proefschrift]. Plaats: universiteit/uitgever; jaartal.
  • Richtlijnen en andere publicaties: Titel. (Publicatienummer). Plaats: uitgever; jaartal.
  • Webadressen: korte omschrijving. Volledige link.
  • Krantenartikelen: (Auteur.) Titel. Krant datum.
 • Als een artikel meer dan 6 auteurs heeft, worden de namen van de eerste 6 vermeld, gevolgd door ‘, et al.’.
 • De juiste volgorde in de auteursnamen is als volgt: Van Hul E, Cutler Jr GA, Kavanagh 2nd CP.
 • Referenties worden in de tekst aangegeven met opeenvolgende cijfers in superscript, achter punt of komma.
 • Controleer uw eigen referenties grondig. Wij doen dat niet automatisch voor u.
 • Plaatsnamen in referenties worden in het Nederlands geschreven. Als afkorting voor ‘redactie’ wordt het Nederlandse ‘red.’ gebruikt.

________________________________________

Voorbeelden literatuurverwijzingen

Verwijs als volgt naar artikelen:

Pieters JCM, de Boer HJ, van den Briel TG. De bijwerkingen van zoethoutthee niet altijd bekend. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:54-7.

Rudd E, Fenton KA, Ison C. Ciprofloxacin resistant gonorrhoea in England and Wales. Eurosurveillance Weekly. 2004;8.

Karakullukcu B, Stoker SD, Wildeman AP, Copper MP, Wildeman MA, Tan IB. A matched cohort comparison of mTHPC-mediated photodynamic therapy and trans-oral surgery of early stage oral cavity squamous cell cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol. 3 maart 2012 (epub).

Verwijs als volgt naar boeken:

Aerts JMFG, van Gool WA. Inleiding over vouwziekten. In: Borst P, van Everdingen JJE, van Gool WA, red. Vouwfouten; prionziekten als model. Deel 1. 2e dr. Hfdst 5. Amsterdam: Boom; 1998. p. 226-40.

Posner JB, Fowler D, McDonald EF, al-Harid AP, van Velzen AT, Ridge 2nd TJ, et al. Neurological complications of cancer. Vol 2. 3rd ed. Philadelphia: Davis; 2001.

Verwijs als volgt naar proefschriften:

 Dekker JH, Boeke AJP. Vaginale klachten in de huisartspraktijk [proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit; 1992.

(Als de universiteit niet zelf de uitgever is: Auteur. Titel [proefschrift Universiteit]. Plaats: uitgever; jaartal.)

Verwijs als volgt naar richtlijnen en andere publicaties:

Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Richtlijn Lyme-borreliose. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications; 2004. p. 1-116.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Publicatienr 2008/08. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008.

Verwijs als volgt naar webadressen:

Integraal Kankercentrum Nederland: www.cijfersoverkanker.nl, geraadpleegd op 1 november 2013.

Verwijs als volgt naar krantenartikelen:

De Wert G, Berghmans R. Neem zwangere verslaafde vroeger op. NRC Handelsblad 29 januari 2009.

Traumahelikopter heeft geen meerwaarde . NU.nl 13 februari 2012.

________________________________________

Gedetailleerde literatuurinstructies

 • Neem bij artikelen niet het afleveringsnummer van het tijdschrift (tussen haakjes) op.
 • De volgende toevoegingen tussen haakjes wel overnemen: 1999;43(Suppl 2):35-7. 2000;16(2 Pt 1):1237-44.
 • Begin direct met de titel als er geen auteurs genoemd worden.
 • Tijdschriften die niet in PubMed voorkomen graag helemaal uitschrijven, met uitzondering van: Medisch Contact (Med Contact.), Pharmaceutisch Weekblad (Pharm Weekbl.), Huisarts en Wetenschap (Huisarts Wet.)
 • Werkgroepen achter de titel schrijven, tenzij er geen auteurs genoemd worden, maar alleen de werkgroep. In dat geval is de werkgroep de auteur en komt deze dus vooraan.
 • De volgende vermeldingen kunnen opgenomen worden achter de titel: [Cochrane review], [letter], [abstract], [referaat], [ingezonden], [onderschrift], [reply], [oratie] .
  • Voorbeeld: Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy [Cochrane review]. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD000182.
 • Vermeld afkortingen van steden die tussen haakjes achter tijdschriftafkortingen staan: Internist (Berl).
 • Neem letters in paginanummers over: S302-6, 302S-6S etc.
 • Als een artikel nog niet gepubliceerd is, maar wel aanvaard is: Auteur. Titel. Tijdschriftafkorting. [ter perse].
 • Kamerstukken: Motie van de leden Van Blerck-Woerdman en Oudkerk. Kamerstukken 1999-2000, 24.124 nr. 103.
 • Artikel uit de Staatscourant als volgt vermelden: Auteur. Titel. Staatscourant 1996;85.
 • Voor wetsartikelen op wetten.overheid.nl dient u de directe weblink aan te leveren naar de wettekst voor de datum dat u deze geraadpleegd hebt, bijvoorbeeld: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2020-07-01
 • Afkortingen van staten achter plaatsnamen verwijderen.
 • Geen dubbele plaatsnamen en uitgeverijen vermelden, maar alleen de eerste noemen: (niet ‘Rotterdam/Bilthoven: Erasmus Universiteit/RIVM’, maar ‘Rotterdam: Erasmus Universiteit’).
 • Als de auteurs van een boekbijdrage ook de redacteuren zijn, dezen beide keren noemen.
 • Afkortingen van organisaties de eerste keer helemaal uitschrijven: College voor zorgverzekeringen (CVZ). De tweede keer binnen de verwijzing volstaat de afkorting.
 • Als de auteur en de uitgever dezelfde instantie zijn, deze alleen als uitgever vermelden.
 • Voorbeeld: Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Publicatienr 2008/08. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008.
 • Uitzondering hierop is CBO: CBO is de auteur, Van Zuiden Communications is de uitgever.
 • Namen van steden (Londen, Parijs) op zijn Nederlands schrijven.

Vorige Volgende