Video (indien aanwezig)

U kunt een video aanleveren om de lezers op de website verdieping te bieden. Dit kan via een link naar YouTube, maar u kunt ook een eigen video aanleveren. Dit dient u dan in uw aanbiedingsbrief te vermelden.

Lever de video aan als bestandtype .mp4 of .mov. Graag ontvangen we filmpjes in HD en landscape (horizontaal) gefilmd.

Het is niet mogelijk video’s te uploaden in Editorial Manager. Bestanden groter dan 10 MB kunt u via WeTransfer versturen naar de redactie (em@ntvg.nl). Bestanden kleiner 10 MB kunnen per mail naar em@ntvg.nl worden verstuurd.

vorige volgende