Omschrijving rubriek

Klinische les en Casuïstiek zijn twee verschillende soorten artikelen en dienen een ander doel.

In tegenstelling tot de Klinische les is een artikel in de rubriek Casuïstiek veel meer een kale beschrijving van een bijzonder ziektegeval. In principe gaat het om een tot dan toe onbekende bevinding. De didactische waarde hoeft minder groot te zijn dan bij een Klinische les. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een aandoening die niet veel voorkomt, maar die toch relevant is voor meerdere specialismen. Ook kunnen de klinische presentatie van een patiënt of de aanvullende onderzoeksgegevens nieuw licht werpen op de pathofysiologie, diagnostiek of therapie van een ziekte. Daarnaast bieden wij ook ruimte voor casuïstiek waarbij onvolkomenheden of fouten in het medisch beleid aan de orde komen. Wij leveren daarmee graag een aanzet om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Voorbeeld ‘Casuïstiek’-artikel: www.ntvg.nl/d4214 

Volgende