• Maximaal 6 auteurs
  • Zorg ervoor dat u kunt verantwoorden dat alle auteurs voldoen aan de ICMJE-richtlijnen.
  • Bij ‘klinische’ artikelen, zoals bij artikelen in de rubrieken ‘Klinische les’, ‘Casuïstiek’ of ‘Diagnose in beeld’, hoort vaak informatie van ‘ondersteunende vakken’ zoals beeldvormend onderzoek, microbiologie of pathologie. Omdat we graag een hoge kwaliteit van deze informatie en van de gebruikte beelden willen, is het verplicht dat clinici het oordeel van een ‘ondersteuner’ over de gekozen figuren en termen vragen. Bij het indienen van het manuscript vragen we daar ook expliciet naar.
  • Patiëntenzorg of een advies en oordeel over een plaatje rechtvaardigen niet automatisch een auteurschap.

N.B. Het NTvG plaatst geen dankwoord, maar een verantwoordingsnoot (bijvoorbeeld: Drs. X gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.).

vorige volgende