Er bestaat geen vast stramien voor de rubriek ‘Stand van zaken’. Het is voor de lezers prettig om een expliciete en heldere probleemstelling te vinden in een korte inleiding. Begin bij klinische problemen altijd met een kort patiëntenvignet, waarin u een herkenbare klinische situatie schetst waaruit het belang van het onderwerp blijkt (maximaal 100 woorden).

In de beschouwing moeten in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  1. Wat zijn de consequenties voor de klinische praktijk?
  2. Wat zijn de consequenties voor onderzoek (graag specifiek: welk soort onderzoek en welke vraag)?
  3. Wat is inmiddels zekere kennis?

 

Actie zoekstrategie verantwoorden

Bij de meeste Stand van zaken-artikelen is het gewenst om uw zoekactie te beschrijven en in ieder geval voor de redactie in een stroomdiagram te vermelden. Afhankelijk van het onderwerp en de breedte van het manuscript kan het nodig zijn om ook voor deelvragen zoekacties op te geven (bijvoorbeeld voor diagnostiek en behandeling apart).

vorige volgende